Berg Network A/S
Eksistensgrundlaget  
   

Hvis det indtryk, man efterlader hos sin kunde, svarer til det aftryk, en finger efterlader, når den trækkes op af vandet, har man i bekymrende grad forsømt mulighederne for at etablere nogle værdier i sin markedsføring som fundament for virksomhedens fremtid.
     Værdierne skabes ved at skabe tilfredshed og præference - gennem unikke produkter og service og engageret betjening, der dækker kundens behov. Frit tilpasset fra Jim Collins drejer det sig om interessen - det at brænde for sit job, om evnen - det at være virkelig god, ja, den bedste til sit arbejde, og behovet - at beskæftige sig med noget, som der er et marked for og som man kan tjene penge på.
     Eksistensgrundlaget kan udkrystalliseres ved at sikre sig, at virksomhedens idé er konkurrencedygtig og kan fastholdes gennem fornyelser og løbende tilpasninger til konstant skærpede konkurrencevilkår.
     Du kan læse mere om dette på mit marketingsite - og kontakt mig, hvis du vil have en dialog om processen med at definere de værdier, din virksomhed kan bygge fremtiden på.