Berg Network A/S
   
   

Vil du blive savnet af dine kunder?

Og er dette savn mere end en overfladisk irritation over at skulle skifte leverandør?
     Spørgsmålet åbner for selvransagelse - er vores virksomhed og produkter gode nok, betyder vi nok for vores kunder, og adskiller vi os tilstrækkeligt fra konkurrenterne til at skabe en præference, som rækker ud over vores rabattilbud lige her og nu? Ønsker vi at blive betragtet mere som en samarbejdspartner end som leverandør?  
     Det drejer sig ofte om at gå mere i dybden med, hvorfor vi gør det, vi gør. Om vi kommer derhen, hvor vi gerne vil. Og om det får de konsekvenser, vi ønsker. Hvis det, vi gør, egentlig ikke betyder så meget for dem, vi gør det for, er det jo i bedste fald en selvtilfredsstillelse, der ikke giver ret megen værdi for morgendagens overlevelse eller grobund for den entusiasme, der er fundamentet for at gøre en forskel.
     Du kan læse meget mere om dette på berg-marketing.dk. Og mail eller ring til Ebbe Berg, hvis du har interesse i en dialog om at få tilfredse og loyale kunder og en stærk markedsposition.