Berg Network A/S
Berg Network  
   

Hvorfor network?
I arbejdet med markedsføring og kommunikation er involveret mange opgaver og hyppigt flere samarbejdspartnere.
     Berg Network sammensætter den aktuelle og relevante vifte af personer, virksomheder og organisationer, udvalgt efter det konkrete behov. Grundlaget for udvælgelsen er indsigt i deres kompetence - ofte baseret på omfattende kendskab fra tidligere samarbejde.
     De centrale kriterier for udvælgelsen er et personligt engagement og involvering i opgaverne; egenskaber som er forudsætning for det bedst mulige resultat og "value for money".
     Vores særlige ekspertise er at hjælpe med til formulering af mission, vision og positionering med udgangspunkt i virksomhedens reelle værdier, kompetencer, ressourcer og konkurrencedygtighed og opstille en handlingsplan, der konsekvent realiserer de opstillede mål og ambitioner.

Kontakt Ebbe Berg og lad os få en snak om mulighederne.