Berg Network A/S
Potentialet  
   
Både systematisk fremgangsmåde og nytænkning (læs: hr. Plejer er afgået ved en blid død) er nødvendig for at finde frem til det potentiale, der helt sikkert findes i enhver virksomhed, og som kan blive hele fundamentet for at få dine kunder til at foretrække din virksomhed og dine produkter samt føle sig knyttet til netop din virksomhed og dine medarbejdere.
     Én har engang lidt provokerende sagt at hvis man ønsker loyalitet skal man anskaffe sig en hund. Men her taler vi ikke om blind tillid og loyalitet, men om en loyalitet der er funderet i at netop du og din virksomhed tilbyder noget, som ingen andre tilbyder på samme - tilfredsstillende - måde. Begrebet USP som basis for processen skal ikke glemmes - selv om begrebet ikke er opfundet i dette århundrede ;-)

Læs mere om mulighederne på marketingsitet og kontakt Ebbe Berg, hvis du vil drøfte en tilrettelæg-gelse af processen for at finde og udnytte potentialet.