Berg Network A/S
Præferencen  
   
Langt hen ad vejen kan man sige, at markedsføring drejer sig om at skabe præference. 
Jo stærkere præference, jo stærkere markedsposition og dermed større salg og bedre fortjeneste.
     En stærk præference er essensen i brandingbegrebet. Det kan skabes ved at tilbyde kunden et udbytte, han ikke kan få mere tilfredsstillende - bedre eller billigere eller lettere - hos andre. Uanset om der er tale om nogle konkrete, håndgribelige fordele eller rent følelsesmæssige oplevelser.
     Og præferenceskabelse hænger meget sammen med oplevelsen af tilfredshed, som igen er afhængig af udgangspunktet - dvs de forventninger, man møder op med.
     Læs mere om præferencer, tilfredsstillelse og branding på www.marketingsite.dk - og lad os mødes over en kop kaffe, hvis du ønsker en dialog om, hvordan en stærk branding etableres.