Berg Network A/S
Relationen  
   
Den personlige forbindelse og gode relation mellem kunde og leverandør er om ikke en nødvendighed så et særdeles godt grundlag for at skabe loyalitet og præference.
Og en god relation er i sin natur noget gensidigt. Hvis en kunde begynder at føle en personlig tilknytning til et firma og dens medarbejdere, falder dette tilknytningsforhold hurtigt til gulvet, hvis man ikke oplever en gensidighed. Hvad man ofte ikke gør.
     Langt de fleste kunder, der skifter leverandør, gør det fordi leverandøren ikke gider beskæftige sig med kunden.
     Tingene hænger ofte sammen. Jo større værdi, kunden får af produkterne og servicen, jo bedre er grundlaget for at etablere en relation, som fører til loyalitet.
     Læs mere om CRM og mulighederne på marketingsitet - og kontakt Ebbe Berg, hvis der er interesse for et møde, hvor vi kan gå lidt i dybden med henblik på at etablere en relationsstrategi i markedsføringen.