Berg Network A/S
Visionen  
   
Uden en stærk vision mangler virksomheden den ledestjerne, som gør det muligt at samle, designe og koordinere alle gøremål mod det samme og fælles mål.
     Man kan se visionen som virksomhedens kerne eller fundament for virksomheds-kulturen, der igen er grundlaget for kundernes opfattelse af virksomheden og dens produkter. Men visionen skal ikke bare være et synonym for virksomhedens mål for perioden xx. Visionen er den - gerne lidt flyvske - formulering af den helt overordnede hensigt med at drive virksomheden. Drømmen. Helst formuleret så ambitiøst, at det faktisk er urealistisk nogensinde at nå målet.
     Kommer vi tæt på en opfyldelse er visionen ikke visionær nok.
     Læs mere om vision, mission og idégrundlag mm på marketingsitet -
www.berg-marketing.dk. Hvis du har lyst kunne vi også forsøge at gå mere systematisk til værks med at definere og kommunikere virksomhedens vision som det grundlæggende budskab internt og eksternt. Kontakt Ebbe Berg telefonisk eller pr. mail og lad os aftale et møde.